tvthessalia.gr
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΚΕΔΕ ΒΟΛΟΣ 782x413 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έργα ουσίας στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Κοινοποίηση

Η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου με προσήλωση και με απόλυτη διαφάνεια και
χρηστή διοίκηση υλοποίησε έργα για την ανάπτυξη του Δήμου.
Η σκληρή δουλειά που γίνεται καθημερινά στον Δήμο φέρνει έργα ουσίας για τους
δημότες.
Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες σχεδιάζονται και κυρίως υλοποιούνται παρεμβάσεις
απαραίτητες για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τα έργα αυτά
πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν ανάπτυξη
στην τοπική οικονομία.
Κατά την δημοτική θητεία διεκδικήθηκε και αξιοποιήθηκε κάθε διαθέσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο μικρών και μεγάλων έργων υποδομής εκ των οποίων πολλά
έχουν υλοποιηθεί και άλλων η υλοποίηση συνεχίζεται .
Η καθαριότητα, ο ευπρεπισμός, οι ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων , η ύδρευση,
ο ηλεκτροφωτισμός, η σχολική στέγη, οι κοινωνικές δομές, οι αθλητικές
εγκαταστάσεις, οι δράσεις πολιτισμού, οι κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές,
είναι ζητούμενα για έναν σύγχρονο Δήμο, όπως και οι προαπαιτούμενες παροχές
στον δημότη, στον κάτοικο, στον επισκέπτη.
Τα έργα που υλοποιήσαμε για την εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας αλλά και των
επισκεπτών έχουν αναμορφώσει τον Δήμο.
Nοικοκυρέψαμε τον Δήμο και με σύνεση διαχειριστήκαμε τα λειτουργικά έξοδα και
τις λειτουργικές του δαπάνες.
Έως και σήμερα πετύχαμε πολλά με την άριστη συνεργασία όλων, Δήμου,
υπαλλήλων, συνεργατών και δημοτών, με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό.
Παρουσιάζουμε ένα δημιουργικό αποτύπωμα, ένα θετικό πρόσημο και θέτουμε τις
βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.

Ενδεικτικό είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023 που περιλαμβάνει έργα
προϋπολογισμού 35.806.876 ευρώ, που ήδη υλοποιούνται και θα συνεχίσουν
δίνοντας μια άλλη εικόνα στον Δήμο.
Στόχος μας είναι η νέα πενταετία να συνοδευτεί από ανάπτυξη και ευημερία για τον
Δήμο Νοτίου Πηλίου, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα δεκάδες έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όσα είναι σε εξέλιξη, καθώς και τα
συνεχιζόμενα έχουν ως εξής:

Έργα
ΟΔΟΠΟΙΊΑ -ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
-Ασφαλτόστρωση στον Δρόμο Κάλαμου-Λεφόκαστρου

 • Ασφαλτοστρώσεις 27 αγροτικών δρόμων- Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΡΙΤΣΗΣ”-ΥΠΕΣ
  1.Αγροτική Οδός “Πινακάτες – Αγ. Αθανάσιος – Καλά Νερά”
  2.Αγροτική Οδός “Βυζίτσα – Αργυραίικα – Καλά Νερά”
  3.Αγροτική Οδός “Νεοχώρι – παραλία Κλωσσού”
  4.Αγροτική Οδός “Συκή – Ξυνόβρυση”

5.Αγροτική Οδός “Μικρό”
6.Αγροτική Οδός “Βρωµονέρι”
7.Αγροτική Οδός “Αγία Βάσω”
8.Αγροτική Οδός “γέφυρα Μπελεγρίνος – ΚΑΑΥ Καλών Νερών”
9.Αγροτική Οδός “Δέλτα Μηλεών – θέση Σαΐτης”
10.Αγροτική Οδός “Δέλτα Μηλεών – θέση Σχοινιά”
11.Αγροτική Οδός “κοιμητήριο Μηλεών – θέση Γυφτακέικα”
12.Αγροτική Οδός “Κορώπη – Αγ. Σωτήρα – θέση Παλάτια – θέση Σταυροδρόµι”
13.Αγροτική Οδός “Κορώπη – θέση Καντηλιά”
14.Αγροτική Οδός “Μονή Ταξιαρχών – Προφήτη Ηλία – θέση Κρεµµύδα”
15.Αγροτική Οδός “Νεοχώρι – οικισμός Πλάκα”
16.Αγροτική Οδός “Νεοχώρι – υποσταθμός ΔΕΗ Νεοχωρίου”
17.Αγροτική Οδός “στάση Ευαγγελινάκη – παραλία Κορώπης”
18.Αγροτική Οδός “οικισμός Αλογόπορος – θέση Θεριάκοντα”
19.Αγροτική Οδός “παραλία Μελανή – παραλία Ποτιστικά”
20.Αγροτική Οδός “οικισμός Πάλτσης – παραλία Μελανή”
21.Αγροτική Οδός “Παναγία Κορώνη – θέση Κουτσουροδαίικα”
22.Αγροτική Οδός “παραλία Ραζή”
23.Αγροτική Οδός “περιφερειακός δυτικά οικισμού Κατηγιώργη”
24.Αγροτική Οδός “Ροδιάς”
25.Αγροτική Οδός “Συκή – θέση Πούντα”
26.Αγροτική Οδός “Συκή – θέση Σύρτα”
27.Αγροτική Οδός “προς υδραγωγείο Κορώπης”

 • Ασφαλτόστρωση 9 νέων αγροτικών δρόμων- Πρόγραμμα ΥΠΑΑΤ
 1. Αγροτική οδός σύνδεσης Κυριότερου Κοινοτικού δρόμου “Αγ. Γεώργιος Νηλείας – Άνω Γατζέα
  (μέσω Αγ. Τριάδας)” με τον οικισμό “Διορέματα”, της Δ.Ε. Μηλεών.
 2. Αγροτική οδός σύνδεσης Κοιμητηρίου Καλών Νερών με Αγ. Μαρίνα, της Δ.Ε. Μηλεών.
 3. Αγροτική οδός σύνδεσης Οικισμών Καλαμακίου – Λαμπινούς, της Δ.Ε. Αφετών.
 4. Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Καλογριά” µε Αγ. Σώστη, της Δ.Ε. Αργαλαστής.
 5. Αγροτική οδός σύνδεσης Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου “Μηλίνα – Προµύρι” µε θέση
  “Κυδωνιές”, της Δ.Ε. Σηπιάδος.
 6. Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Κουκορούτζο” µε παραλία “Καβούλια”, της Δ.Ε. Τρικερίου.
 7. Αγροτική οδός σύνδεσης γέφυρας “Μπελεγρίνος”, Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού ∆ικτύου “Βόλος –
  Νεοχώρι – Τσαγκαράδα – Χορευτό”, µε θέση “Σφαγεία”, της Δ.Ε. Μηλεών.
 8. Αγροτική οδός σύνδεσης Οικισµού “Μπελιάν” µε παραλία “Μπελιάν”, της Δ.Ε. Αργαλαστής.
 9. Αγροτική οδός προς παραλία “Λύρη”, της Δ.Ε. Σηπιάδος.
  -Ασφαλτόστρωση σε δρόμους στο Χόρτο Αργαλαστής
 • Διάνοιξη οδών στους οικισμούς Άνω Γατζέας και Αγίας Τριάδας της Δ.Ε.
  Μηλεών

-Ασφαλτόστρωση του δρόμου από το επαρχιακό δίκτυο έως την Ι.Μ. Αγίου
Σπυρίδωνα

-Τσιμεντόστρωση δρόμου στη Λαμπινού
-Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στην Αγία Βάσω, θέση «Καναπίτσα», «Πουρνάρι», Τοπικής
Κοινότητας Λαύκου και Αργαλαστής

-Ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αφετών

 • Αποκατάσταση τμήματος του συνδετικού δρόμου Αγίου Γεωργίου – Αγίου
  Λαυρεντίου.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας σε όλη την δημοτική ενότητα
  Μηλεών
 • Ασφαλτόστρωση στη ΔΕ Προμυρίου
 • Τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς του Αγίου Γεωργίου Νηλείας: Μαράθι , Άγιο
  Αθανάσιο, Κοκκινόβραχο
 • Αποκατάσταση του οδοστρώματος με άσφαλτο στο Κατσιλοχώρι, Αργαλαστή.
 • Αποκατάσταση του οδοστρώματος, ασφαλτόστρωση στον περιφερειακό δρόμο
  του Νεοχωρίου
 • Ασφαλτόστρωση στην Κάτω Γατζέα

-Ασφαλτόστρωση στην Κορώπη Μηλεών

 • Ασφαλτόστρωση στην Συκή

-Αποκατάσταση, ασφαλτόστρωση οδοστρώματος στη θέση «ΕΔΕΜ» στα Καλά
Νερά
-Εργασίες αποκατάστασης/ασφαλτόστρωσης, βελτίωση οδικής πρόσβασης στην
πλατεία και στο ΚΕΠ Συκής
-Ασφαλτόστρωση στη Μηλίνα

 • Αποκατάσταση/τσιμεντόστρωση δρόμου στη Βυζίτσα για πιο ασφαλή οδική
  προσβασιμότητα

-Εργασίες αποκατάστασης/ασφαλτόστρωσης σε χώρους στάθμευσης οχημάτων στον
Άη Γιώργη Νηλείας
-Εργασίες αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας

 • Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας σε Νεοχώρι και Συκή
 • Χώρος στάθμευσης στις Μηλιές

-Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο εσωτερικό οδικό δίκτυο Συκής

 • Κάθετοι οδικοί άξονες που συνδέουν το ορεινό οδικό δίκτυο «Μηλιές – Βυζίτσα –
  Πινακάτες – Αϊ-Γιώργης», με το παραλιακό οδικό δίκτυο «Κάτω Γατζέα – Καλά
  Νερά – Κορώπη»
 • Εργασίες τσιμεντόστρωσης στην Κορώπη Μηλεών

-Αναβάθμιση βιοκλιματικού χώρου στάθμευσης στις Μηλιές

– Ολοκλήρωση εργασιών κεντρικού χώρου στάθμευσης στο Νεοχώρι

-Παρεμβάσεις τσιμεντόστρωσης στην αγροτική οδοποιία Αγίου Γεωργίου Νηλείας

 • Aσφαλτόστρωση του δρόμου Λαύκου-Μικρού
 • Ασφαλτόστρωση του δρόμου Καλών Νερών-Αγίου Αθανασίου Πινακατών

-Κατασκευή πεζοδρόμου στον Λαύκο
-Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Αμποβό (Αφύσσου) προς παραλία Ραζή στον
Προφήτη Ηλία
-Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και διαμόρφωσης Δημοτικού χώρου στάθμευσης
στον Αμποβό Αφήσσου

-Ασφαλτοστρώσεις στην Κορώπη (Μπούφα)

 • Ασφαλτοστρώσεις σε Αργαλαστή και Άφησσο
 • Δεύτερος χώρος στάθμευσης στον Αμποβό

-Ασφαλτόστρωση του δρόμου Καλά Νερά- Αργυρέϊκα – Βυζίτσα
-Προμήθεια υλικών ασφάλειας οδικού δικτύου

 • Ασφαλτόστρωση στον περιφερειακό δρόμο του Κατηγιώργη
 • Ασφαλτόστρωση του δρόμου Ξυνόβρυση – Συκή

-Ασφαλτόστρωση δρόμου προς την παραλία Αγία Βάσω (Αγία Βάτος), στο Τρίκερι

 • Ασφαλτόστρωση-αποκατάσταση στον Αμποβό (Προφήτης Ηλίας)
 • Ασφαλτόστρωση του δρόμου Λεφοκάστρου – Αφήσσου στην παραλία Ραζή

-Aνάδοχος για την κατασκευή κυκλικών κόμβων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Προμήθεια ενός (1) Καινούργιου Ανατρεπόμενου Διαξονικού Φορτηγού Μικτού
  Βάρους 19 τόνων 4Χ4 με κάδο αλατιού και λεπίδα αποχιονισμού
 • -Προμήθεια εκσκαφέα- φορτωτή
 • -Προμήθεια καινούριου φορτηγού
 • -Αγορά απορριμματοφόρου και παραλαβή απορριμματοφόρου από τον Δήμο
  Καλλιθέας
 • -Αγορά δύο νέων απορριμματοφόρων καθαριότητας
 • -Παραλαβή ασθενοφόρου από την Αλόννησο, για τις ανάγκες της Δημοτικής
  Ενότητας Τρικερίου.
  -Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στο πρώην νοσοκομείο «Τσιτσιλιάνειο», στα
  Καλά Νερά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης ευρυζωνικού δικτύου με οπτικές ίνες στην
  Τοπική Κοινότητα Συκής
 • -Εγκατάσταση ελεύθερου internet σε 15 χωριά του Δήμου. Πρόγραμμα wifi4eu

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
-Καθαρισμός αρχαιολογικού χώρου στην παραλία Θεοτόκου
-Εξοπλισμός με επαγγελματίες ναυαγοσώστες πέντε πολυσύχναστων παραλιών του
Δήμου.

 • Προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητικές δυσκολίες στο Νότιο Πήλιο

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
-Φωταγώγηση της παραλιακής Αφήσσου

 • Αλλαγή παλαιών και φθαρμένων φωτιστικών

-Νέος ηλεκτροφωτισμός στην κεντρική είσοδο του Νεοχωρίου

-Εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού στο δρόμο προς το θέατρο του Χόρτου
-Νέος φωτισμός στο Γυμνάσιο και το Δημοτικό σχολείο Μηλεών
-Αντικατάσταση και επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε Καλά Νερά και Αμποβό
(Άφησσος)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ-ΑΡΧΕΣ

 • Ολοκλήρωση εργασιών του νέου Δημαρχείου. Εγκαίνια

-Σύμβαση για την αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών

-Εγκαίνια του ΚΕΠ Αργαλαστής
-Παραλαβή του Αρχοντικού Κύρου (Τζωρτζέικο), από την Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
-Παραδόσεις τάμπλετ στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου για αξιοποίησή τους στην
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
-Ίδρυση ΕΠΑΛ στην Αργαλαστή
-Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης χώρων του παιδικού σταθμού στην Κορώπη
(ΔΕ Μηλεών)

 • Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Αργαλαστής και Μηλεών και συντήρηση
  σχολικών κτηρίων

-Εργασίες αποκατάστασης του προαύλιου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Αργαλαστής

 • Διαμόρφωση υπόβασης ελαστικού τάπητα γηπέδου μπάσκετ στο Γυμνάσιο –
  Λύκειο Αργαλαστής.
 • Εργασίες αποκατάστασης/βελτίωσης των υποδομών του Γηπέδου ποδοσφαίρου
  της Αργαλαστής
 • Ανακαινισμένος αύλειος χώρος με νέο αθλητικό εξοπλισμό στο Γυμνάσιο
  Μηλεών.
 • Εργασίες αποκατάστασης προαύλιου χώρου και υπαίθριων αθλητικών
  εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών
 • Έργα βελτίωσης και αναβάθμισης των Αθλητικών Υποδομών στην Άνω Γατζέα

-Αναβάθμιση στο Γήπεδο Αργαλαστής
-Γήπεδα 5Χ5 σε Μηλιές, Νεοχώρι Συκή και Μηλίνα

 • Πάρκινγκ 50 θέσεων στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Αργαλαστής

-Πυροσπροστασία σε σχολεία του Δήμου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Γεννήτρια και αντλίες πυρόσβεσης στο Τρίκερι
 • Αποκατάσταση αντιπυρικών ζωνών στη Δημοτική Ενότητα Αφετών

-Νέο Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Νηλείας

-Παραχώρηση ακινήτου για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Αργαλαστής στη θέση “Αλώνια”

-Παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου στον Β’ Λιμενικό Σταθμό Τρικερίου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
-Καθαρισμός στη θέση «Αλώνια»
-Καθαρισμός τάφρων ομβρίων και αποκατάσταση πρόσβασης στο αντλιοστάσιο στην
Κορώπη, θέση «Κουτσογιώργη»
-Καθαρισμός Πλατανορέματος στην Κορώπη (Μπούφα)

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ-ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 • Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στην Κάτω Γατζέα, θέση «Κρυψάνα»,
  στο πλαίσιο αποκατάστασης μονοπατιού προς τη θάλασσα.
 • Δημιουργία μονοπατιού trecking – mountain biking στη λίμνη του Φράγματος
  «Παναγιώτικο»
 • Πέντε χώροι αναψυχής στο Τρίκερι
 • Μείωση 70% σε τέλη κοινοχρήστων

ΥΔΡΕΥΣΗ

 • Αντικατάσταση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Ξυνόβρυσης.
 • Εργασίες αποκατάστασης στο φράγμα Παναγιώτικο

-Κατασκευή προστατευτικού στεγάστρου στις εγκαταστάσεις
διϋλιστηρίων/δεξαμενών στο Φράγμα Παναγιώτικο

-Ανάδοχος για τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης (Α’φάση) του Νησιού Παλαιό
Τρίκερι

 • Εργασίες αλλαγής παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνες)

-Σύστημα Ελέγχου Τηλεμετρίας & Αυτοματισμών Δικτύου Ύδρευσης
-Σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payment)
-Σύσταση Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου
-Τοπικός Αστυνόμος στην Αργαλαστή
-Αντίθετοι και απέναντι στη δημιουργία αιολικών πάρκων στο Νότιο Πήλιο
-Όχι στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας LNG στον Παγασητικό

-Οικιακή κομποστοποίηση στο Νότιο Πήλιο

-Ανάδοχος για την ανάπλαση του κέντρου της Αργαλαστής

 • Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του κέντρου της
  Αργαλαστής

-Δεντροφύτευση στην θέση ΔΙΑΚΟΠΗ, στο μνημείο που βρίσκεται στο ιστορικό
τείχος στο Τρίκερι

-Αντιπυρική προστασία στο Νησί Παναγιά Τρικέρων

-Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων
-Δημιουργία Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών
-Γήπεδο 5Χ5 στο Τρίκερι

 • Αναβαθμισμένο Γήπεδο μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο Καλών Νερών
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και
  Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δήμου Νότιου Πηλίου

-Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και δρόμων στον Λαύκο

 • Ασφαλτόστρωση στα Καλά Νερά
 • Ανακαίνιση Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου CERN στο Νεοχώρι
 • Ασφαλτόστρωση συνδετήριου δρόμου Άγ. Γεώργιος Νηλείας–Άγ.
  Λαυρέντιος–Χάνια
 • Εξοπλισμός και μέσα πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.
 • Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στις δημοτικές ενότητες Μηλεών, Αφετών
  Αργαλαστής, Σηπιάδος και Τρικερίου
 • Νέος δρόμος στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Αμποβού και προστασία αγωγών
  διανομής υδάτων
 • Aποκατάσταση, επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε.
  Τρικερίου
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
 • Αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες “ΔΙΟΜΗΔΗΣ” “ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ” και
  “DANIEL”.
 • Αποκατάσταση ζημιών σε Λύρη, Πλατανιά ,Προμύρι ,Πάλτση ,Συκή
 • Αποκατάσταση του δρόμου που υπέστη πρωτοφανή ζημιά σε Συκή- Πανταζή
  Άμμο
 • Εργασίες αποκατάστασης ζημιών και καταστροφών στη ΔΕ Αφετών
 • Αποκατάσταση οδοποιίας στις Δ.Ε. Σηπιάδος και Τρικερίου λόγω προβλημάτων
  που προκλήθηκαν από θεομηνίες
 • Ασφαλτόστρωση δρόμων από περιφερειακό έως Κλωσσού και από Πλατεία έως
  Γριτσέικο και σύνδεση με τον δρόμο προς Κλωσσού και Γιούρτσα.

Εν κατακλείδι, τα έργα αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα για όσα υλοποιήσαμε και με την
ανανέωση εμπιστοσύνης που θα μας δώσουν οι Δημότες μας από την πρώτη Κυριακή ,
συνεχίζουμε αταλάντευτα τα έργα μας σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, με μοναδικό
γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών.

Έργα επόμενης πενταετίας
-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια δεξαμενές κ.λπ.) σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα αποτελεί προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή
-Κλειστό αρδευτικό δίκτυο στη ΔΕ Μηλεών

 • Μελέτη για αξιοποίηση φυσικής λεκάνης υδάτων στην περιοχή “ΑΡΑΠΗ” μεταξύ
  Μετοχίου-Λαύκου
  -Αναβάθμιση ορεινού όγκου, με την εκπόνηση δασικών μελετών και δημιουργία ΙΕΚ
  Δασοπονίας, Ειδικοί βουνού, αξιοποίηση μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών.
  -Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
  -Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  -Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου
  -Κατασκευή υπαίθριου Μουσείου, Διαδραστικού Κέντρου
  -Ανάδειξη του Μουσειακού πλούτου
  -Γραμματεία αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
  -Δημιουργία Δικτύου Δημοτικής συγκοινωνίας σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ
 • Θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στους φορείς, όσον αφορά : Τις χρήσεις γης
  και την αξία, αφενός δηλαδή την πρωτογενή παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία,
  αλιεία, μελισσοκομία, δασοκομία) και αφετέρου το κτηματολόγιο, τα όρια οικισμών,
  την εκτός σχεδίου δόμηση και την οδοποιία.
 • Όσον αφορά την υγεία, επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της
  κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα για τον πολιτισμό και τα σχολεία.-Αποκέντρωση υπηρεσίας.
  Γραμματέας σε κάθε κοινότητα και Κέντρα Κοινότητας.-Ορθολογική διαχείριση
  απορριμμάτων
  -Διασύνδεση με αεροδρόμιο (Σκιάθος) και Β. Εύβοια.
 • Χωροταξική Μελέτη
  -Αντιπλημμυρικά. Καθαρισμός ρεμάτων.

-Πρόσβαση και φροντίδα των πηγών, αποκατάσταση αγωγών – δεξαμενών και των
τοπικών δικτύων. Αντικατάσταση αμιάντων. Παροχές ποσίμου νερού σε κάθε χωριό

 • Αξιοποίηση του Φράγματος Παναγιώτικο για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
  -Καλντερίμια και διάνοιξη διόδων προς την θάλασσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ανοίγει σήμερα Παρασκευή το παζάρι της Καρδίτσας

Θεσσαλία: Δώδεκα συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών

Μητσοτάκης: Συνάντηση στο Παρίσι για τους αμάχους στη Γάζα